Ефект на загубата на тегло върху кръвното налягане: Колко влияе загубата на тегло върху кръвното налягане?

Ако сте с наднормено тегло или затлъстяване, можете да намалите кръвното си налягане дори с малко килограми. Като цяло можете да намалите кръвното си налягане с около 1 милиметър живачен стълб (mm Hg) с всеки килограм (около 2,2 кг) от теглото си.

Тъй като е установено, че кръвното налягане се повишава леко, но значително, сибутрамин трябва да се използва внимателно при пациенти с гранично или високо кръвно налягане.

Отдавна е известно, че при хора с високо кръвно налягане отслабването може значително да помогне за понижаване на кръвното налягане, като е по-ефективно от медикаментите, които приемат за контролирането му.

Тъй като увеличаването на теглото е свързано с повишаване на систоличното и диастоличното кръвно налягане, предполагаме, че увеличаването на теглото може да влоши ефективността на терапията на артериалната хипертония и да доведе до увеличаване на дела на пациентите с неконтролирана хипертония в първичната медицинска помощ.

Понижаване на кръвното налягане Кръвното налягане измерва натиска върху стените на артериите, така че ако имате натрупани плаки в артериите, кръвното ви налягане ще бъде високо.

Колко се понижава кръвното налягане при намаляване на теглото? Проучванията показват, че на всеки 2,2 килограма свалено тегло кръвното налягане се понижава с около 1/1 mm Hg. Колко килограма трябва да свалите, зависи от началното ви тегло. Ако сте с наднормено тегло, можете да намалите кръвното си налягане само с 10 килограма. То може също така да намали риска от сериозни заболявания.

Според експертите на Американската асоциация по сърдечни заболявания загубата на тегло, дължаща се на употребата на лекарства за високо кръвно налягане, не е страничен ефект. Кръвното налягане е налягането, което циркулиращата кръв упражнява върху кръвоносните съдове.

Загубата на тегло с помощта на фентермин е свързана с благоприятни промени в кръвното налягане, както и със забавено развитие на хипертония при затлъстели хора .

Въпреки че е известно, че намаляването на теглото намалява кръвното налягане (КТ) при пациенти с наднормено тегло, все още не е установена оптималната загуба на телесно тегло (ИТГ) по отношение на отговора на КТ.

Въведение Доказано е, че промените в линейните и нелинейните параметри на променливостта на кръвното налягане (BPV) могат да предскажат прогнозата на заболяването и да разграничат рисковите категории при различни патологични състояния, независимо от средните нива на кръвното налягане.

Може ли понижаването на кръвното налягане да ви помогне да отслабнете? Когато започнете да сваляте килограми, можете да забележите бързо понижаване на кръвното налягане. В някои случаи отслабването само с пет до десет килограма може да понижи кръвното ви налягане. Когато започнете да отслабвате, ще забележите продължаващо подобряване на здравето, тъй като кръвното ви налягане става все по-ниско.

Какво прави отслабването с 10 килограма за тялото ви?

Намаляването на теглото с 5 до 10 процента може да: Намаляване на хипертонията, както систоличната, така и диастоличната, с 5 mmHg - намаляване на риска от сърдечни заболявания и инсулт. Подобряване на добрия холестерол (HDL) с около 5 пункта, което също понижава риска от сърдечни заболявания.

Фаза I на проучванията за превенция на хипертонията оценява ефекта от намаляването на теглото върху диастоличното и систоличното кръвно налягане при група от 308 пациенти с високо нормално кръвно налягане и ги сравнява с контролна група от 256 пациенти.

Наднорменото тегло допълнително натоварва сърцето ви, увеличавайки риска от високо кръвно налягане и увреждане на кръвоносните съдове, което може да доведе до сериозни заплахи за здравето .

Индуцираното от загубата на тегло понижение на кръвното налягане е независимо от началната степен на затлъстяване и началното ниво на средното артериално налягане.

При логистичната регресия като възможни смущаващи променливи са използвани изходната възраст, систоличното кръвно налягане (SBP), диастоличното кръвно налягане (DBP), креатининът и дозите на антихипертензивната терапия в началото и в края на проследяването (Таблица 3).

Кръвното налягане на пациентите, които са претърпели хирургична интервенция за намаляване на теглото, се понижава значително до горната граница на нормата.

Орлистат спомага за клинично значима загуба на тегло, която е свързана със значително намаляване на кръвното налягане и сърдечната честота, и следователно може да има роля в лечението на хипертония при пациенти с наднормено тегло и затлъстяване.

В обобщение, диетите с високо съдържание на белтъчини (в рамките на 6 месеца) могат да имат известен благоприятен ефект върху загубата на тегло, нивата на HbA 1C и кръвното налягане при пациенти с диабет тип 2.

Колко килограма трябва да свалите, за да намалите кръвното налягане?

На всеки 20 свалени килограма систоличното налягане може да спадне с 5-20 пункта. Хората, които се считат за прехипертензивни, могат да извлекат значителна полза от свалянето на 20 килограма.

Колко време е необходимо, за да се понижи кръвното налягане при намаляване на теглото?

Проучванията показват, че диетата DASH може да понижи кръвното налягане само за две седмици.

Колко килограма трябва да свалите, за да намалите кръвното налягане?

Отслабването дори с 10 килограма може да понижи кръвното ви налягане - а отслабването има най-голям ефект върху хората с наднормено тегло, които вече имат хипертония. Наднорменото тегло и затлъстяването също са рискови фактори за сърдечни заболявания.

Дори малка загуба на тегло може да помогне за справяне или предотвратяване на високото кръвно налягане при много хора с наднормено тегло (тези с индекс на телесна маса (ИТМ) 25 или повече).

Може ли отслабването с 10 килограма да понижи кръвното налягане?

Всъщност изследователите смятат, че с всеки свален килограм можете да намалите кръвното си налягане с един пункт. Това означава, че след като свалите първите 10 килограма, кръвното ви налягане може да се понижи с 10 пункта, което е значителен спад.

През 2017 г. едно проучване установи, че лечението с фентермин за загуба на тегло може да понижи кръвното налягане, което прави лекарството действително полезно за лица с хипертония. Накратко Това проучване изследва въздействието на коригирането на недостига на витамин D върху кръвното налягане, метаболитния статус и загубата на тегло при пациенти с умора и затлъстяване, които са резистентни на конвенционални интервенции като диета, физически упражнения, промяна на поведението и фармакотерапия.

При систоличното кръвно налягане и диастоличното кръвно налягане се наблюдават много малки, но статистически значими разлики (Таблица 1) и тези променливи са включени в по-късния анализ като възможни смущаващи фактори.