Покрива ли застраховката програми за отслабване - Покрива ли застраховка програмата за отслабване?

Вашият план може да изисква индексът ви на телесна маса да бъде документиран от лекар или от програма за хранене и физически упражнения, контролирана от лекар. Много застрахователи не покриват или покриват само частично популярни програми за отслабване като NutriSystem, Weight Watchers (сега WW) и Jenny Craig. Подробностите варират.

Ще покрива ли Medicare програми за отслабване? Някои планове Medicare Advantage покриват здравни и уелнес услуги, свързани с намаляване на теглото, като фитнес програми и членство във фитнес зала. В случаите, когато това е необходимо от медицинска гледна точка, Medicare ще покрие операция за отслабване, ако отговаряте на изискванията за допустимост.

Здравната застраховка покрива ли процедури за отслабване?

Здравноосигурителните планове могат да покриват лечение и лекарства за наднормено тегло и затлъстяване, но това зависи от конкретния план. Ако ви бъде отказано лечение, лекарства или процедури за отслабване, можете да го обжалвате пред вашата здравноосигурителна компания. Затлъстяването може да доведе до здравословни проблеми и медицински състояния, включително диабет тип 2 и високо кръвно налягане.

Предупреждение: Ако програмата за отслабване, от която се интересувате, НЕ се покрива, но вие продължите с програмата и след това имате скъпи усложнения (като много често срещаните усложнения след операция за стомашен байпас), вашата застраховка най-вероятно НЯМА да покрие разходите за лечение на усложненията.

Някои планове Medicare Advantage покриват здравни и уелнес услуги, свързани с намаляване на теглото, като фитнес програми и членство във фитнес зала.

Тъй като Законът за достъпно здравеопазване от 2010 г. задължи покриването на скрининг за затлъстяване за всички възрастни и лечение за тези, които отговарят на определени критерии за ИТМ, CIGNA и повечето други застраховки покриват скрининг за отслабване и лечение чрез лекар.

Може ли моят лекар да ми предпише хапчета за отслабване? Лекарства за отслабване могат да бъдат предписани на хора с индекс на телесна маса (ИТМ) 30 или повече. Ако имате поне един рисков фактор, свързан със затлъстяването, като диабет тип II или високо кръвно налягане, и ИТМ от 27 или повече, Вашият лекар може да Ви предпише и лекарства.

Нито едно публикувано изследване, което е известно на авторите, не е разглеждало обществената подкрепа за здравноосигурително покритие на конкретни видове обезщетения за насърчаване на загубата на тегло.

Може ли да ви бъде отказана здравна застраховка заради теглото?

Да, възможно е да ви бъде отказана здравна застраховка заради теглото, но това не е често срещано явление. Често отказът за здравно осигуряване е свързан по-скоро с множество други фактори, отколкото с теглото ви. Това може да се дължи на здравословни проблеми, възраст и много други фактори.

Що се отнася до лекарствата за отслабване, плановете за медикаментозно лечение с лекарства Medicare, известни още като Medicare Part D, не са задължени да ги покриват.

Колко струва Optifast? Средната цена на OPTIFAST е между 3 и 4 долара на хранене. Имайте предвид, че става въпрос за качеството на вашата диета. OPTIFAST не е просто протеинов шейк. Той предлага пълноценно хранене, като ви осигурява 100% от дневната стойност на повечето витамини и минерали.

Обадете се на застрахователната си компания за повече информация относно програмите за отслабване, които се покриват, тъй като има различни условия за това каква част от програмата ще бъде възстановена.

Някои здравноосигурителни компании покриват лечението за отслабване, но това, което са склонни да покрият, често е ограничено.

Влияе ли затлъстяването върху застраховката?

За съжаление затлъстяването не се счита за съществуващо състояние, така че застрахователите могат да начисляват по-високи премии, когато предоставят здравна застраховка на хора със затлъстяване. Като цяло хората с индекс на телесна маса (ИТМ) 30 или повече могат да очакват да плащат повече всеки месец за здравна застраховка.

Ако вашият здравен план покрива един вид операция за отслабване, очаквайте да покрива повечето или всички от тях.

Плаща ли Medicare за бариатрична хирургия? Без застраховка операцията може да бъде много скъпа. Оригиналната Medicare, част А (болнична застраховка) и част Б (медицинска застраховка) може да покрива някои видове бариатрична хирургия, ако вашият лекар прецени, че лечението е необходимо от медицинска гледна точка и отговаряте на определени критерии, определени от Medicare. Кой отговаря на условията на Medicare за покриване на бариатрична хирургия?

Бенефициентите на Medicare обикновено не могат да намерят покрити услуги за отслабване, тъй като покритието на Medicare обикновено третира всички програми за отслабване като подобряващи начина на живот. Различните програми за отслабване се покриват от тези програми, като се предоставят отстъпки от застрахователните премии и се заплаща процент от таксата за записване или от услугите, предлагани от програмата за хранене.

Може би е изненадващо, че повечето здравноосигурителни планове са по-склонни да покриват разходите за операция за отслабване, отколкото за лекарства за отслабване.

Medicaid може да покрива операции за отслабване и други програми за отслабване в редица щати, въпреки че покритието може да варира в различните щати.

Моля, консултирайте се с вашия администратор на HSA или здравноосигурителен доставчик, за да потвърдите дали можете да плащате за програми за отслабване с вашата HSA карта, преди да направите каквито и да било покупки.

Защо затлъстяването не се покрива от застраховката?

Отказът на застрахователно покритие за лечение на затлъстяване е труден за разбиране, защото: Много застрахователни компании ще платят за лечение на заболявания, причинени от затлъстяване, като диабет тип 2 и сърдечни заболявания. Повечето здравни планове покриват множество заболявания, които нямат нито смъртността, нито заболеваемостта на затлъстяването.

Програмите за отслабване, покрити от застраховката, са част от програмите на застрахователните компании за стимулиране на здравето.

Някои застрахователни компании покриват изцяло или частично разходите за програма за отслабване под лекарски контрол в зависимост от конкретната застрахователна полица.

Тази контролирана от лекар програма за отслабване е програма за течна диета и добавки, която лекува затлъстяване.

Защо дадена претенция може да бъде отхвърлена поради код за затлъстяване?

**Прегледайте писмото на превозвача за отказ или обяснението на обезщетенията (EOB) за причината за отказа. Най-често посочваните причини са поради обединяване на услуги, или е изключена от обезщетенията по медицинския план, или е непокрита услуга.

Застрахователите рядко покриват самите програми за отслабване; програми като Weight Watchers и Jenny Craig не се броят.

По-скъпа ли е здравната застраховка при затлъстяване?

Като цяло хората с индекс на телесна маса (ИТМ) 30 или повече могат да очакват да плащат повече за здравна застраховка всеки месец. В някои случаи здравната застраховка за хора със затлъстяване е с 25 до 50 % по-скъпа от тази за хора с ИТМ под 30.

Покрива ли United Healthcare програми за отслабване? Програми за отслабване, покрити от United Healthcare Insurance. United Healthcare е публично търгувана компания, която предлага продукти и услуги, свързани със здравето, на милиони хора. United Healthcare предлага асортимент от програми за здравно осигуряване на малки и големи групи с разнообразни пакети от обезщетения.

Нивото на покритие и грижи зависи от вашата застраховка и по-долу можете да прочетете всичко за програмите за отслабване, които се покриват от застраховката.

Това е така, защото повечето здравни планове вече покриват поне част от тези процедури и услуги за отслабване, ако не и всички.

Възможно е някои планове да предлагат отстъпки за програми за отслабване или членство във фитнес зала, но като цяло здравната ви каса няма да покрие програма за отслабване, която сте закупили без рецепта.

Колко килограма ще сваля с Optifast®?

Пациентите на OPTIFAST ®, които активно участват в 26-седмична програма, обикновено губят около 30 кг и поддържат приблизително 25 кг загуба на тегло през първата година. В отделно проучване пациентите на OPTIFAST ® поддържат средна загуба на тегло от приблизително 19 кг. след 2 години и 15 кг. след 3 години от началото на програмата.

Освен това здравноосигурителната компания може да не одобри операцията, докато не представите документирано доказателство, че сте преминали през програма за отслабване под лекарски контрол.

Покрива ли се бариатричната хирургия от застраховката?

Законът не съдържа конкретно изискване здравните планове да покриват разходите за бариатрична хирургия, но в повечето случаи Medicare и застраховките на работното място покриват тези разходи. За разлика от тях само 23 щата изискват частните здравни планове, продавани чрез техните пазари, да заплащат тази процедура. Как да разбера дали застраховката ми покрива операция за отслабване?

Въпреки че Medicare не предлага покритие за операция за отслабване, предназначена изключително за естетическо подобрение, програмата ще покрие разходите за операция за отслабване само ако пациентът има: Индекс на телесната маса е 35 или повече.

https://nederlandopwielen.eu/?lang=bg&page=4GxgL